A totalcar.hu híresztelése ellenére nem igaz, hogy megszűnik az elektromos autók cégautó- és gépjárműadó-mentessége 2017-ben.

A szóban forgó törvényjavaslatban az alábbi olvasható:

“a(z) 119. §-hoz

A hatályos Gjt. 21. §-a értelmében a környezetkímélő személygépkocsi gépjárműadó-mentessége, illetve az a tény, hogy a környezetkímélő gépkocsi nem tartozik a cégautóadó hatálya alá, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen adóelőnyök összegéhez képest ugyanakkor aránytalanul magas azok érvényesítésével összefüggő adminisztrációs teher mind a jogalanyok, mind az adóhatóság számára. Ezért a javaslat – adminisztrációs egyszerűsítési okból, a releváns uniós jog céljára és hatékony érvényesülésére figyelemmel – hatályon kívül helyezi a Gjt. 21. §-át.”

A 2017. január elsejével életbe is lépett módosítás azonban nem a kedvezmény eltörlését jelenti, hanem annak jogcímeként egy EU-s speciális támogatási forma megjelenítését meghatározó törvényhelyet helyezett hatályon kívül.

A villanyautósok számára ezt azt jelenti, hogy ha 2016-ban elektromos járműre valamit nem fizettünk be, amit hagyományosra kellett volna, akkor a meg nem fizetett összeget ún. „de minimis” EU-s támogatásként kellett nyilvántartani és bejelenteni. Ennek adminisztrációja valóban aránytalanul nagy terhet jelentett a kedvezmény mértékéhez képest. A változtatás megszüntette ennek a kedvezménynek az EU-s támogatással való összerendezettségét, azaz most már nem kell EU-s támogatási szabályok szerint nyilvántartani a meg nem fizetett adót és egyebeket. Tehát nem rosszabb lett villanyautózni, hanem még egyszerűbb.

hatályos jogszabály tehát továbbra is változatlanul tartalmazza az elektromos autókra vonatkozó adómentességet kimondó paragrafust, azaz:

“Adómentesség
5. § Mentes az adó alól (…)
g) a környezetkímélő gépkocsi, “

Természetesen nem elképzelhetetlen, hogy hosszabb távon, a villanyautózás elterjedésével együtt fokozatosan megszűnnek majd ezek a kedvezmények, de a jelenlegi változások nem ezt jelentik.

Kép: kormany.hu